Nakon dugo vremena zadovoljstvo nam je predstaviti našu edukaciju Zarolaj klikere s novi i poboljšanim materijalima. Edukacija se bavi procesom kreativnosti kroz igru i didaktičke materijale. Učimo što je kreativan proces i kako potaknuti djecu različitog uzrasta na razvoj vještina kreativnog mišljenja. Prijaviti se mogu osobe različite struke koje rade s djecom od vrtićke do srednjoškolske dobi. Sadržaj edukacije bit će prilagođen profilu polaznika.

Edukacija Zarolaj klikere održat će se u veljači (10.2.) u Osijeku. Trajanje edukacije je 7 sati. O samoj edukaciji pročitajte na više na linku ZAROLAJ KLIKERE

Stručno mišljenje Agencije o edukaciji MIŠLJENJE

Prijave se primaju putem obrasca PRIJAVA

Edukacija će se održati ukoliko se prijavi minimalan broj polaznika.

Zarolaj klikere