Zašto smo osnovali savjetovalište?

Savjetovalište za Djecu i ROditelje “Sidro” namijenjeno je potencijalno darovitoj i darovitoj djeci i njihovim obiteljima. Kroz naš rad u području darovitosti i talenta uočili smo da postoji značajna potreba za psihosocijalnom podrškom roditeljima i obiteljima djece s visokim potencijalima. Specifičnosti razvoja darovite djece nerijetko dovode do izazovnih situacija u obitelji i izvan nje, osjećaj neshvaćenosti i izoliranosti kod djece, ali i osjećaje frustracije i nemoći kod roditelja.

Odakle dolazi potreba za podrškom?

Neusklađenost između emocionalnog i intelektualnog razvoja često je obilježje darovite djece i mladih. Ta neusklađenost  je u pravilu uzrok poteškoća u osobnom, emocionalnom i društvenom životu. U takvim okolnostima ključno je pružanje adekvatne psihosocijalne podrške kako bismo poticali razvoj strategija nošenja s problemima.

Cjenik

Grupni programi za djecu: 200 kn / mjesec (4 susreta mjesečno) Prijava
Grupni programi za adolescente: 200 kn / mjesec (4 susreta mjesečno) Prijava
Edukacija za roditelje: 600 kn  (3 susreta) Prijava
Individualni rad s roditeljima: 250 kn / sat (prijava putem e-maila)

Sve aktivnosti i programi Savjetovališta Sidro pod stručnim su vodstvom  psihologa.
Informacije i kontakt: klikeraj.sidro@gmail.com