Područje: psihologija darovitosti, odgoj i obrazovanje darovitih učenika
Trajanje: 6 sati

Edukacija se bavi pitanjem identifikacije darovitih učenika kao prvim korakom u sustavnom radu s učenicima visokih potencijala. Namijenjena je učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih škola i fokusirana je na karakteristike i ponašanja učenika koja se mogu opažati u svakodnevnom radu u školi. Polaznici stječu temeljne kompetencije u razumijevanju prirode darovitosti i prepoznavanju osobina i konkretnih ponašanja u učionici i izvan nje karakterističnih za darovite učenike.
Program uključuje radne materijale, primjere individualiziranih planova i programa za rad te instrumente – check liste tipičnih ponašanja u pojedinim područjima darovitosti odnosno školskim predmetima.

Program obuhvaća:
Pregled suvremenih stajališta u shvaćanju prirode darovitosti
Suvremene pristupe, strategije i instrumente za identifikaciju darovitosti
Analizu područja darovitosti
Studije slučaja
Izradu individualiziranog plana rada s darovitim učenikom (6 radionica)
Check liste i dodatne materijale
Detaljnije o programu: Info ID

Edukacija “Identifikacija darovitosti u školi” dobila je pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.