Udruga Klikeraj je stručna organizacija osnovana 2014. godine u Osijeku koja se bavi područjem darovitosti i talenta.  Klikeraj čini tim psihologa i edukatora okupljenih oko ideje kreiranja poticajnog okruženja koje će djeci i mladima omogućiti razvoj njihovih potencijala.

Kroz suradnju, partnerstva i projekte pružamo stručnu podršku odgojno-obrazovnim ustanovama u razvoju njihovih kompetencija i ekspertnosti u obrazovanju darovitih učenika i razvoju njihovih talenata.
Kroz programe namijenjene djeci te kroz rad Savjetovališta Sidro pružamo izvaninstitucionalnu podršku roditelima i obiteljima darovite djece i mladih u odgoju i obrazovanju njihove djece.

Naša je vizija izgraditi poticajno i podržavajuće okruženje koje će djeci visokih potencijala omogućiti prilike za istraživanje vlastitih interesa, stjecanje specifičnih znanja i razvoj talenata. Klikeraj vidimo kao centar u kojemu će djeca i mladi s visokim sposobnostima imati priliku za učenje i stjecanje iskustava i stvaranje kontakata sa sebi sličnima, njihove obitelji podršku, a odgojno-obrazovni stručnjaci informacije, alate, podršku i partnere u poticanju razvoja dječjih potencijala.

Naša misija je stvaranje razvojnih prilika za darovitu i talentiranu djecu i mlade te pružanja podrške roditeljima i odgojno-obrazovnim stručnjacima.

Od 2016. godine članica smo europske mreže organizacija European Talent Support Network čime smo postali europski Talent Point.

Naš tim čine:
Josipa Mamužić, dipl.psih.prof.
Ivan Alagić, dipl.psih., ECHA Specialist
Marija Jurić, mag.psych.
Nikolina Vrhovac, mag.psych.
Tihana Starčević, mag.psych.
Zorana Vuksanović, mag.educ.philol.croat.
Marija Pandurić, mag.prim.educ.