Udruga Klikeraj
Lopudska 8, 31000 Osijek
e-pošta: klikeraj@gmail.com
Telefoni: 098 9160 368, 091 899 1974

Programi za djecu: klikeraj.radionice@gmail.com
Savjetovalište Sidro: klikeraj.sidro@gmail.com

Newsletter!