Udruga Klikeraj
Velaluška 1, 31000 Osijek
e-pošta: klikeraj@gmail.com
Telefoni: 098 9160 368, 091 899 1974