Otvoreni su upisi u edukacijske grupe u Klikeraju koje će se održati u rujnu i listopadu 2020. Edukacije će se održati u Osijeku, a broj mjesta u grupama je ograničen. Za sve informacije kontaktirajte nas na klikeraj@gmail.com.

Emocionalni razvoj darovitih učenika | 5. rujna 2020.
Detaljnije o edukaciji
Prijava

Identifikacija darovitosti u školi | 12. rujna 2020.
Detaljnije o edukaciji 
Prijava 

Projektno učenje | 19. rujna 2020.
Detaljnije o edukaciji
Prijava

Zarolaj klikere | 3. i 4. listopada 2020.
Detaljnije o edukaciji
Prijava