Područje: odgoj i obrazovanje darovitih učenika
Trajanje: 6 sati

Edukacija se bavi projektnim učenjem kao metodom poučavanja u institucionalnom i izvaninstitucionalnom obrazovanju. Projektno učenje se, kao metoda različita od projekta i znanstvenog istraživanja, pokazala kao praktičan alat i optimalna strategija u poticanju kreativnosti u specifičnim i interdisciplinarnim područjima učenja i rada.  Ova obuka za cilj ima polaznicima približiti temeljne i teorijske postavke projektnog učenja, njegove faze te očekivanja i ishode, kao i motivacijske i kognitivne aspekte ove metode.
Edukacija obuhvaća i radionički dio koji uključuje primjere projekata iz edukacijske prakse, vježbe, izradu projektnog plana te primjere praćenja i evaluacije procesa.

Dodatne informacije o programu: Info PU 22