Područje: psihologija darovitosti, odgoj i obrazovanje darovitih učenika
Trajanje: 6 sati

Edukacija se bavi područjem socijalnog i emocionalnog razvoja darovitih učenika. S naglaskom na osnovnoškolski uzrast namijenjena je učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih škola, ali i roditeljima te ostalim zainteresiranima. Polaznici stječu temeljne kompetencije u razumijevanju specifičnosti socijalnog i emocionalnog razvoja.

Program obuhvaća teme:
Emocionalni i socijalni razvoj
Osobni razvoj i razvoj slike o sebi
Asinkroni razvoj
Ometajuća ponašanja
Moralni razvoj
Tretman, podrška i njegovanje osobnog razvoja

Edukacija “Emocionalni razvoj darovitih učenika” dobila je pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Detaljnije o programu: Info ER 2022