Pripremanje hrane spada u najstarije čovjekove aktivnosti. Prisutno je u životu pojedinca i zajednice od početaka civilizacije, sasvim sigurno i puno ranije. Najveće promjene u kulinarstvu dogodile su se tijekom 20. stoljeća kada je došlo do profesionalizacije kuharske vještine, a potom i artifikacije kuharskog zanimanja. Od anonimnog sluge skrivenog u kuhinjama dvoraca i palača kuhar je postao javna osoba od koje se očekuje da stvara nova jela s osobnim potpisom.

Premda oduvijek i sveprisutna domena kuharskog talenta, posebice iz perspektive edukacijske psihologije i obrazovanja nije bila predmetom šireg istraživanja. Posljednjih godina pojavljuju se pokušaji konceptualizacije kulinarskog talenta i kreativnosti kao i istraživanja u području kulinarskog obrazovanja. Booklet koji želimo predstaviti objedinjuje suvremene poglede na kulinarski talent. Nastao je kao rezultat istraživanja kulinarske domene i namijenjen je u prvom redu praktičarima u strukovnom obrazovanju. Cilj ovog malog projekta bio je stvoriti izvor znanja i praktičnih smjernica za standardizaciju u procesu identifikacije talentiranih učenika u strukovnim programima kuharstva. Ova knjižica uključuje nekoliko odabranih tema iz područja darovitosti i kuharskog talenta koje za zadatak imaju poslužiti kao teorijski okvir za istraživanje pozadine kuharskih vještina kao i smjerokaz strukovnim učiteljima kuharstva za identifikaciju talentiranih učenika u ugostiteljskim školama.
Knjižicu “Who are future chefs?” možete, za sada na engleskom jeziku, preuzeti u našoj Škrinji ili putem poveznice.

Ivan Alagić, dipl.psih.