Listopad 2019. godine obilježila je ECHA (European Council for High Ability) konferencija o kreativnosti i inovacijama u obrazovanju darovitih učenika. Riječ je o konferenciji koja je po prvi puta bila tematska i čast nam je što je za tu prigodu kao mjesto održavanja odabrana Hrvatska, točnije Dubrovnik. U organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, konferencija je od 16. do 18. listopada okupila oko 250 stručnjaka iz cijeloga svijeta, znanstvenika, istraživača i praktičara koji su došli predstaviti svoj rad, razmijeniti iskustva, vidjeti koji su novi trendovi u istraživanjima kreativnosti i darovitosti te sudjelovati u izlaganjima, radionicama i plenumima.
Zorana Ivčević Pringle, Jonathan Plucker i Vlad Glăveanu održali su inspirativne govore i postavili neka zanimljiva pitanja o suvremenim shvaćanjima kreativnosti i darovitosti te njihovim društvenim, individualnim i edukacijskim perspektivama.
Na ovom živahnom događaju sudjelovale su i naše malenkosti. U programu konferencije uvrštena je radionica u kojoj smo predstavili naš program poticanja emocionalnih kompetencija za darovite mališane “Sidro” (Marija Jurić i Ivan Alagić) te istraživanje o učincima didaktičke igre na vještine kreativnog mišljenja kod darovitih učenika (Ivan Alagić).
Sabirući dojmove, s novim iskustvima, perspektivama i kontaktima, vraćamo se svakodnevnim zadacima, programima i projektima. Porto 2020. će brzo doći.