Projekt “Veliki potencijal male zajednice” ulazi u svoju drugu fazu. Danas smo održali edukaciju “Organizacija rada s darovitim učenicima”. Obuka je tematizirala pravno-zakonski okvir odgoja i obrazovanja darovitih učenika, pravilnike te organizacijske i proceduralne mogućnosti koje škola ima na raspolaganju. Pozabavili smo se prednostima i nedostacima pojedinih pristupa obrazovanju darovitih učenicima – akceleracije, obogaćivanja i grupiranja, te kakavje utjecaj pojedinog pristupa na intelektualni i emocionalni razvoj učenika. Središnje pitanje bilo je kako formirati školski tim stručnjaka za obrazovanje darovitih učenika: tko treba činiti tim, koje su uloge i zadaće školskog tima i što škola ima na raspolaganju kako bi organizirala optimalne programe za učenike koji mogu više. Raspravljali smo o kadrovskim, prostornim, vremenskim i materijalnim resursima koji su nužni za provedbu različitih programa za poticanje dječjih potencijala i socioemocionalnu podršku.

Kroz predavanja upoznali smo se s iskustvima iz drugih zemalja i domaćim okolnositma,  a u radionicama smo raspravljali i nastojali donijeti najbolja rješenja u konkretnim problemskim situacijama.

Sad, kada znamo sve što trebamo znati o prirodi darovitosti i mogućnostima rada u osnovnoj školi, krećemo u programe poticanja kritičkog mišljenja i emocionalnih kometencija.