U 10. tjednu psihologije u Hrvatskoj koji se ove godine održava od 20. do 26. veljače sudjelujemo s dva predavanja, u Đakovu i Slavonskom Brodu.

Prvo predavanje koje će se održati u Đakovu 22. veljače tiče e obogaćivanja i problematizira trend, ali i potrebu za ovim vidom poticanja ranog kognitivnog razvoja. Što je obogaćivanje, koji su razlozi za takvim pristupom, što se u djetetovoj okolini može obogaćivati i na koji način.

Drugo predavanje koje će se održati u Slavonskom Brodu tematizira kognitivni razvoj i razvoj kreativnosti. Posvetit ćemo se suvremenim pogledima na prirodu kreativnosti, aspekte kreativnog mišljenja i mogućnosti razvijanja kreativnosti kod djece.