Osobine ličnosti osiguravaju različitost svakoga od nas u odnosu na druge, kao i dosljednost u našem ponašanju. Neke od njih su trajnije, druge se lakše mijenjaju tijekom života. Specifična organizacija tih karakteristika čini našu ličnost. Kao i kod bilo kojoj drugoj grupi, darovita djeca međusobno su vrlo različita. Ipak, psiholozi su uočili postojanje određenih sličnosti u osobinama ličnosti potencijalno darovite i darovite djece i učenika. Clark (2008) navodi iduće karakteristike prema kojima dijete pokazuje znakove potencijalne darovitosti.

KOGNICIJA
izražena sposobnost apstrahiranja
zainteresiranost za rješavanje problema i primjenjivanje koncepata
rano i intenzivno čitanje
bogat rječnik
intelektualna znatiželjnost
kritičko mišljenje, skeptičnost i samokritičnost
dosljedna usmjerenost prema ciljevima
neovisnost u radu i učenju
raznolikost interesa i sposobnosti

KREATIVNOST
kreativnost i inventivnost
istančan smisao za humor
sposobnost fantaziranja i zamišljanja
otvorenost za podražaje i široki interesi
intuitivnost
fleksibilnost
neovisnost u formiranju vlastitiih stavova i ponašanju u grupi
samoprihvaćanje i nekonvencionalnost
radikalizam
estetska i moralna privrženost zadaći koju sami odaberu

AFEKTIVNOST
neuobičajeno duboke i intenzivne emocije
empatija
visoka očekivanja od sebe i drugih (što nerijetko dovodi do osjećaja frustriranosti)
visoka samosvijest i osjećaj različitosti od drugih
laka povredljivost i potreba za emocionalnom podrškom
potreba za dosljednosti između apstraktnih vrijednosti i osobnih postupaka
razvijeno moralno rasuđivanje
sklonost idealizmu i osjećaj za pravednost

PONAŠANJE
spontanost
entuzijazam
intenzivna usredotočenost na aktivnosti prema kojima je razvilo strast
visoka energija
često postavlja pitanja
nezasitna znatiželjnost
impulzivnost, nestrpljivost i srčanost
ustrajnost u aktivnostima koje smatra važnima
sklonost frustraciji kod teškoća pri dostizanju standarda (vlastitih ili tuđih)
promjenjivost raspoloženja posebice pri doživljavanju neuspjeha
neprestano govorenje, “brbljavost”

Ivan Alagić, dipl.psih.

Izvori:
Clark, B. (2008). Growing up gifted .   Upper Saddle River, NJ:  Pearson Prentice Hall.