„Klikeraj“ provodi prvi izvanškolski obogaćeni program za djecu predškolske i školske dobi na području grada Osijeka pod nazivom “Imam ideju!”. Cilj programa je ponuditi djeci, koja mogu i žele više, kvalitetne aktivnosti koje prate dječje interese te da te iste aktivnosti razvijaju daljnje kapacitete djece.

Pod vodstvom psihologa djeca će imati priliku kroz igru, pokuse, eksperimente, likovne materijale vježbati i rastezati svoje intelektualne kapacitete. Kada govorimo o intelektualnim kapacitetima pod time mislimo na kvalitetu mišljenja i metakogniciju. Kvaliteta mišljenja temelji se na nekoliko vještina koje su okosnica ovog programa: fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija. Fluentnost u mišljenju očituje se u mnoštvu različitih ideja bilo da se radi o govoru, crtežu ili stvarima koje dijete izrađuje. Logika poticanja produkcije jest da se u mnoštvu ideja često može naći neka izuzetna koju vrijedi razvijati. Prije teorije relativnosti Einstein je napisao 240 drugih radova, Pablo Piccasso 20 000 različitih umjetničkih djela, William Shakespeare 37 drama i 154 soneta.

Fleksibilnost se odnosi na manipulaciju idejom. Što možemo učiniti od jedne jednostavne stvari preoblikovanjem, mijenjanjem njezinih komponenti, sadržaja, oblika…Ovakav način mišljenja zahtijeva sagledavanje iz druge perspektive. Fleksibilnost nam je potrebna kako bi razvili ideju i prilagodili je željenoj situaciji. Originalnost kao što samo ime govori odnosi se na stvaranje noviteta, jedinstvenih kreacija. Međutim, za stvaranje nečeg originalnog potrebno je znanje iz određenog područja. Primjerice, teško da ćemo dati nekakvi originalni doprinosu u području kemije ako iz kemije ne znamo dovoljno. Isto tako teško možemo očekivati takvu razinu originalnosti kod djece. Ali ono što možemo je učiti djecu kako se razvija ovakav način mišljenja, korak po korak djeca će raditi stvari koje su nove za njih, stvarat će za njih nove originalne veze koje prije nisu postojale. Bit će originalna za sebe ili za grupu u kojoj se nalaze.

Elaboracija se odnosi na razvoj ideje, njezin opis, problematiku, detalje…elaborirano slikarsko djelo i elaborirano glazbeno djelo imaju sasvim drugačiju sadržajnu razradu, ali u osnovi su to isti procesi. Učimo djecu kako objasniti, kako se zauzeti za vlastitu ideju, kako elaborirati bez obzira na sadržaj. A metakognicija? Kroz cijeli program pokušavamo djecu osvijestiti o njihovim vlastitim kapacitetima. Poznajući svoje jake i slabe strane lakše će se suočiti s izazovima i biti uspješniji.

Svrha radionica, osim samog razvoja je uočiti i usmjeriti djecu prema određenim područjima za koja pokažu sklonost ili interes. Udruga će razvijati programe u suradnji s drugim institucijama, osobama, članovima kako bi osigurala djeci mentore i prilike za realizaciju njihovih talenata. To je  samo jedan mali dio koji smo pokrenuli i jedan mali dio vještina koje možemo izdvojiti kako stručnjaci u ovom području. Naša filozofija jest kako ulaganjem u dječje kapacitete u ranom djetinjstvu, njegovanjem njihovih potencijala, stvaranjem prilika za napredovanje i uspjeh možemo jednoga dana stvoriti uspješne i cjelovite ljude koji će s istom filozofijom nositi i razvoj čitave zajednice.