6.7.2023. 11:30h
!PRIJAVE ZATVORENE!
Očekivani broj škola-partnera je popunjen! Prijave će naknadno biti otvorene ako netko od partnera odustane od sudjelovanja.

Tim udruge Klikeraj u pripremi je prijave projekta na natječaju MZO-a za projekte u izvaninstitucionalnom obrazovanju.

Projekt “Škola za 21. stoljeće, škola za kreativnost” provodimo od šk.god. 2016./2017. i ove godine smo ga realizirali po peti puta. Osnovna ideja projekta je razvijanje kreativnosti kod darovitih učenika kao i razvijanje kompetencija učitelja i stručnih suradnika u radu s darovitim učenicima.

Glavne aktivnosti predviđene u sljedećoj godini projekta:
1. Edukacije i predavanja iz područja darovitosti i kreativnosti namijenjene učiteljima i stručnim suradnicima
2. Postupak identifikacije darovitih učenika (od 4. razreda)
3. Program poticanja kreativnog mišljenja kroz didaktičku igru (za darovite učenike 4. razreda)
4. Program istraživačko-projektnog učenja kroz kreativne izazove (za darovite učenike viših razreda)
5. Proljetna škola kreativnosti (kreativni kamp koji će u Osijeku okupiti sve učenike uključene u projekt)

Važne napomene:
1. Svi radni materijali, radionice i aktivnosti bit će pripremljeni od strane tima udruge Klikeraj
2. Očekivani početak projektnih aktivnosti je prosinac 2023., a završetak u lipnju 2024.
3. Svaka škola treba oformiti tim od 3 do 5 članova (učitelja i stručnih suradnika)
4. Za prijavu je potrebno ispuniti obrasce 1, 7 i 9 (u prilogu) te ispuniti podatke o školi i sudionicima (u nastavku). Ispunjene, ovjerene i skenirane obrasce treba poslati na adresu klikeraj@gmail.com
5. Škole-partneri moraju biti s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije
6. Rok za prijavu škola-partnera je petak 7.srpnja 2023. Prijave ćemo zatvoriti prije isteka roka ako se u međuvremenu prijavi dovoljan broj škola.

Za sve dodatne informacije i pitanja obratite nam se na klikeraj@gmail.com ili na 0918991974.
Radujemo se budućoj suradnji!

PODACI:
PODACI O ŠKOLI
PODACI O SUDIONICIMA
PODACI O BROJU UČENIKA

OBRASCI:
Obrazac 1: ispunjava osoba ovlaštena za zastupanje škole
Obrasci 7 i 9: Ispunjavaju sudionici projekta (učitelji i stručni suradnici)