Cilj Erasmus projekta GIFTED je povećanje kvalitete predškolskog obrazovanja. U fokusu projekta su potencijalno darovita djeca vrtićke dobi i sve projektne aktivnosti su usmjerene prema razvijanju kompetencija odgojitelja kako bi pravovremeno prepoznali djecu s visokim potencijalima i pružili im optimalnu podršku kako bi mogla razvijati svoja znanja, vještinei talente.
Identifikacija darovitosti kompleksan je i neizostavan korak u sustavnom radu s potencijalno darovitom i darovitom djecom. Ona podrazumijeva jasnu definiciju darovitosti, njezine domene te odgovarajuće postupke procjene. Kako bi procjena bila objektivna i valjana nužno je razvijanje instrumenta za procjenu dječjih osobina i ponašanja. Projekt GIFTED ušao je u fazu konstrukcije jednog takvog instrumenta. Tim stručnjaka iz svih organizacija zasukao je rukave i krenuo u izradu upitnika za identifikaciju darovitosti. Riječ je o polustrukturiranom intervjuu koji če od jeseni biti u primjeni u vrtićima – partnerima. Cilj je na sveobuhvatan način procijeniti dječje osobine, navike, tendencije i ponašanja te pokušati one koji po nekim karakteristikama odskaču od svoje vršnjačke skupine. Nakon faze testiranja, adaptacije i finalizacije, ovaj instrument odgojiteljima će poslužiti kao trajni alat u svakodnevnom radu s bistrim mališanima.