Projekt GIFTED je Erasmus+ projekt koji, kroz partnerstvo timova iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije, za cilj ima istražiti i kreirati inovativne metode u radu s darovitim učenicima. U fokusu ovog projekta su vrtići, odnosno odgajatelji i njihovi bistri mališani. Kako bi se mogli kreirati edukacijski i didaktički resursi potrebno je bilo provjeriti razmišljanja i utvrditi potrebe i probleme u odgojno-obrazovnoj praksi vrtića u sve četiri zemlje. 

Konstruirali smo istraživački upitnik i bacili se na posao. Odgajatelji iz vrtića – partnera projekta procjenjivali su vlastite kompetencije i mogućnosti unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada u vrtićima. U istraživanju je sudjelovalo više od 500 odgajatelja 

Rezultati istraživanja pokazali su da odgajatelji najveću vrijednost pridaju kompetencijama poznavanja raznolikih strategija rada s darovitom djecom. Rezultati su i  našem timu su dali smjernice prema kojima ćemo organizirati naš dio posla. Odgajatelji u najvećoj mjeri procjenjuju da u radu s darovitim mališanima nedostaje specijaliziranih didaktičkih resursa te posebno ističu područja emocionalnog razvoja, znanja o sebi i međuljudskim odnosima. kao domene u kojima bi bilo korisno intenzivnije raditi. Stoga, naš će zadatak biti koncipirati, dizajnirati i proizvesti didaktičke igre za poticanje dječjeg socioemocionalnog i osobnog razvoja. Pa, krenimo!