Krajem 2020. godine postali smo partneri u međunarodnom Erasmus projektu GIFTED. Nositelj projekta je Udruženje vaspitača Vojvodine, a projekt u fokusu ima poticanje darovitosti kod djece kroz inovativne metode poučavanja.
Pored Klikeraja partneri projekta su Univerzitet u Mariboru i Kindervilla, dječji vrtić iz Innsbrucka. Kroz ovu i iduću godinu predvien je niz istraživačkih i praktičnih aktivnosti, a uloga našeg tima bit će u kreiranju i proizvodnji specijaliziranih didaktičkih igara za poticanje vještina kreativnog mišljenja namijenjenih djeci vrtićkog uzrasta.

Projekt GIFTED financiran je sredstvima EU u okviru poziva Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.
U nastavku donosimo pojedinosti o ideji u osnovi projekta GIFTED i aktivnostima koje su njime predviđene:

Projekt doprinosi inovativnim praksama u digitalnom dobu tako što razvija nove edukacijske resurse, instrumente i pedagoške prakse u oblasti rada s darovitom djecom od najranijeg perioda uz primjenu digitalnih tehnika (digitalno dostupnog sadržaja) u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Također, doprinosi profesionalnom razvoju zaposlenih u vrtićima kojima omogućuje da u svom radu prepoznaju darovitost kod djece i prilagode svoje metode rada takvoj djeci utječući time na primjenu inkluzije i tijekom najranijeg, predškolskog obrazovanja.
Projekt direktno doprinosi povećanju kvaliteta predškolskog obrazovanja i odgoja kroz podršku stručnom usavršavanju odgojitelja, ali i u pogledu kreiranja i testiranja novih sadržaja kojima se potiče jedinstven pristup svakom djetetu, a time i njihova participacija.
Iako se proces inkluzije u predškolskom obrazovanju u posljednjem desetljeću promovira u svim zemljama EU i u okviru podrške zemljama u procesu pridruživanja poput Srbije, puna primjena koncepta nije zaživjela. Iako se pod konceptom inkluzivnog obrazovanja podrazumijeva kako podrška djeci sa specifičnim obrazovnim potrebama tako i djeci koja su darovita, nedovoljno pažnje je posvećeno otkrivanju i podršci darovitosti u najranijem uzrastu. Nedostaju obuke za odgojitelje u pogledu jačanja njihovog znanja i vještina u ovom segmentu rada, ali i instrumenti i materijali kojima bi se podržao proces otkrivanja i rada s darovitom djecom što su potvrdila mnoga istraživanja pedagoške prakse. Odgojitelji, nastavnici i stručni suradnici ne dobivaju dovoljna znanja o ovoj oblasti na svojim studijima, niti se u dovoljnoj mjeri obrazuju u njoj tijekom rada, u okviru profesionalnog razvoja.
Projekt zato utječe  na dvije ciljne grupe – odgojitelje i roditelje djece koja pohađaju predškolske ustanove u relativno uporedivim sustavima obrazovanja u odabranim zemljama.
Imajući sve navedeno u vidu, projekt teži ostvarenju sljedećih ciljeva:
1) Jačanju kompetencija odgojitelja za rad sa darovitom djecom
2) Poboljšanju razumijevanja koncepta inkluzivnog obrazovanja u ranom razvoju
3) Poboljšanju kvaliteta pružanja usluga obrazovanja i odgoja u vrtićima
4) Jačanju suradnje roditelja i odgojitelja
Bavljenje ovom temom od velikog značaja je za posao odgojitelja jer prepoznavanje darovitih i kreativnih i stvaranje poticajnog okruženja u kojem će moći razvijati i nadograđivati svoje potencijale je velika odgovornost i izazov za odgojitelje i uopće za struku. Mogućnost da se identificiraju dječji potencijali i pruži adekvatna podrška svakom u skladu sa njegovim karakteristikama zavisi o razumijevanju djeteta, njegovog učenja i razvoja i izgrađivanja programa u skladu s tim. Područja u kojima jačamo kompetencije praktičara odnose se na kontekst realnog programa i sagledavanje djeteta i vlastitih uloga kroz filter komponenti koje konstruiraju darovitost i kreativnost.
Projekat će težiti ostvarenju sljedećih rezultata tijekom implementacije i na kraju projekta:
1) Kreiranom instrumentu za prepoznavanje darovite djece za odgojitelje
2) Razvijenom Priručniku za odgojitelje o pedagoškim praksama u radu s darovitom djecom i njihovim roditeljima
3) Razvijenim didaktičkim igrama za djecu predškolskog uzrasta kojima se potiče dalji razvoj uočene darovitosti i osvještenost djeteta i roditelja o postojanju darovitosti i njenom značaju u daljem razvoju djeteta.