Identifikacija darovitosti sastavni je dio i jedna od ključnih točaka odgoja i obrazovanja darovitih učenika. Suvremene strategije identifikacije darovitosti u školi uključuju različite tehnike, kriterije te instrumente i pravilno provedena identifikacija može odrediti obrazovni put darovitog učenika.
U Klikeraju, svibanj je rezerviran za edukacije iz identifikacije darovitosti. Okupili smo se 12.  i 19. svibnja u Osijeku. Upoznali smo se s najsuvremenijim teorijskim stajalištima o darovitosti, njihovim praktičnim implikacijama te kriterijima za procjenu darovitosti. Jednako tako, razmjenjivali smo iskustva kroz analize studija stvarnih slučajeva učenika i proučavanje tipova darovitosti. Pored kognitivnih sposobnosti naglasak smo stavili i na identifikaciju učenikovih osobina ličnosti, ponašanja, potreba te ometajućih ponašanja. Uzimajući u obzir potrebe darovitih učenika i domene u kojima pokazuju interes ili uspješnost, okušali smo se i u kreiranju individualiziranog edukacijskog plana za pojedine učenike.