Povremeno je potrebno baciti pogled preko ramena i promotriti što je iza nas. U Klikeraju je travanj taj trenutak, u kojemu se uspoređujemo s travnjem 2014. kada je naša priča službeno započela. U protekle četiri godine naš tim narastao je s tri na devet članova, a šarolikost aktivnosti koijma se bavimo je svakim danom sve veća.
I dalje se vodimo našom izvornom idejom o obogaćivanju školskog i izvanškolskog okruženja u kojemu mališani uče i odrastaju. Iz tog razloga pokrenuli smo izvanškolski obogaćeni program poticanja kreativnosti za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Program smo fokusirali prema poticanju vještina kreativnog mišljenja kroz igru i igrolike aktivnosti istraživanja, izražavanja i stvaralaštva, ali i k istraživanju i stvaranju u specifičnim domenama znanosti, umjetnosti, tehnologije, dizajna i svakodnevice. Program „Imam ideju!“ trenutno pohađa 30 mališana u tri modula.


Naša priča otpočela je s razvijanjem didaktičkih sredstava i igara koje su u međuvremenu dobile ime Creactivity, i danas ih koristi gotovo 200 škola i vrtića diljem Hrvatske.

Poseban naglasak stavili smo na unaprjeđivanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada u institucionalnom obrazovanju, u vrtićima i školama. Naš pristup razvijanja specifičnih aspekata kreativnosti ugradili smo i u edukacije namijenjene odgojno-obrazovnim stručnjacima. U edukacijama, seminarima i radionicama do sada je sudjelovalo preko 1000 odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i drugih stručnjaka. Pored poticanja kreativnosti ističemo i važnost pravovremenog prepoznavanja dječjih potencijala, interesa i potreba te stvaranja odgovarajućeg podržavajućeg okruženja u kojemu mališani mogu učiti, istraživati i stjecati iskustva razvijajući time svoju osobnost i talente. Ovu misao artikulirali smo kroz projekt „Škola za 21. stoljeće, škola za kreativnost“ koji smo realizirali u suradnji s MZO-om i 18 osnovnih škola diljem Slavonije tijekom školske godine 2016./2017.

Godine 2016. Klikeraj postaje Europski Talent Point, odnosno član mreže European Talent Support Network (ETSN) koja okuplja ustanove i organizacije koje se bave darovitom i talentiranom djecom i mladima čime je naš rad prepoznat i van granica naše zemlje.

Konačno, što vidimo iza našeg ramena? Pomalo se gubi osjećaj da smo na početku. Mnoštvo koraka učinili smo u odnosu na travanj 2014. Iza nas su nebrojeni sati vidljivog i nevidljivog rada i istraživanja, brojna stručna i javna izlaganja na skupovima, konferencijama, okruglim stolovima i drugim susretima, partnerstva na projektima, suradnje s vrtićima, osnovnim i srednjim školama, fakultetima i drugim ustanovama, nebrojeni napisani tekstovi i ostvareni kontakti.

Pored spomenutog, važno mjesto u našem radu ima i znanstveno-istraživački rad u područjima psihologije kreativnosti i psihologije darovitosti koji je rezultirao konstruiranjem nekolicine instrumenata za procjenu kreativnog mišljenja te darovitosti djece u školskoj dobi.
Zahvaljujući brojnim kontaktima s edukatorima i roditeljima sve češće se posvećujemo savjetovateljskom radu u području odgoja i obrazovanja darovitih učenika što će, uz razvoj nove didaktike i razvojem našeg pristupa  i programa poticanja kognitivnog razvoja, zasigurno odrediti smjerove našeg razvoja u budućnosti.

No, prije nego što ta budućnost stigne, ovaj trenutak ćemo iskoristiti za zahvalu svim suradnicima, kolegama i prijateljima koji su na bilo koji način pomogli našem razvoju i činjenici da imamo priliku gledati na naš početak s razmakom od četiri godine.

Do nekog idućeg travnja.