Program se temelji na poticanju vještina kreativnog mišljenja, to su : fluentnost (brojnost ideja), fleksibilnost (manipulacija idejama), originalnost (posebnost i rijetkost ideja relevantnih za problem) i elaboracija (razrađenost ideja).

U tijeku kreativnog procesa izmjenjuju se faze konvergentnog i divergentnog mišljenja. Konvergentno mišljenje odnosi se na pronalazak jednog adekvatnog rješenja, dok se divergentno mišljenje odnosi na pronalazak što više različitih mogućih rješenja. U programu se nude različite aktivnosti uz posebno izrađene igre za poticanje kreativnog mišljenja, svaka radionica je tematska te se aktivnosti vežu uz temu pojedine radionice. Izvedba aktivnosti i vrsta produkta ovisi o grupi, na isto radionici neko dijete može izrađivati produkt iz domene umjetnosti, dok drugo dijete može raditi na produktu iz domene matematike ili znanosti. U podlozi uvijek ostaje uvježbavanje istih vještina kreativnog mišljenja bez obzira na izvedbu.

Program stavlja naglasak na proces, a ne krajnji produkt. Nije opravdano očekivati od djeteta ili bilo koje odrasle osobe dok se uvježbava u određenim aktivnostima estetsku ili bilo kakvu drugu vrijednost produkta. Produkt je tu kako bi znanje dobilo opipljivu dimenziju.

Prva dva modula služe za uvježbavanje temeljnih vještina i sticanje znanja iz kreativnog procesa. Prvi modul je jednostavniji, u drugom stvari postaju malo kompliciranije. Ukupno trajanje prva dva modula je 6 mjeseci ili 24 radionice, to je ujedno i minimum vremena koje je potrebno da se aktiviraju neki temeljni procesi.

Treći modul se temelji na projektnom učenju, u engleskoj literaturi može se pronaći pod nazivom PBL iliti ProjectBasedLearning. Jedna tema razrađuje se kroz 12 radionica gdje se radi na i oko finalnog produkta. Treći modul može se ponavljati koliko god dijete ima interesa i motivacije, a teme su uvijek drugačije. Istražujemo različita područja, upoznajemo teme i različite vještine, usvajamo znanje i integriramo ga oko produkta. Produkt je bilo kakav proizvod nastao na temelju naučenog.

Sam program Imam ideju! je osmišljen za djecu koja imaju visoki potencijal a koji se nije još iskristalizirao u neki talent ili specifično područje darovitosti. Prolaskom kroz program i kombiniranjem različitih 3.modula nastoji se djeci ponuditi širok spektar znanja i omogućiti im da kroz iskustveno učenje stječu svijest o vlastitim sposobnostima, istražuju ono što ih zanima te polako uočavaju koje su njihove jake strane koje treba njegovati.

Između radionica djeca povremeno imaju samostalni projekt za odraditi kod kuće. Samostalni projekt služi primjeni vještina koju su djeca uvježbavala na radionici, istraživanju teme ili pripremi za idući susret.

Nakon programa Imam ideju! nadamo se kako će djeca moći krenuti u smjeru svog optimalnog razvoja, razvijati svoje jake strane, ali i druge nužne osobine za razvoja potencijalne u ostvarenu darovitost.

U prilogu pogledate infografiku jednog 3.modula.