Posebna nam je čast predstaviti suradnju s Pravnim fakultetom u Osijeku. Studenti socijalnog rada prepoznali su rad naše organizacije i odlučili su praktičnu nastavu provesti upravo u Klikeraju, što za naš tim predstavlja veliko priznanje. Studenti treće godine preddiplomskog studija socijalnog rada u okviru kolegija Socijalni rad s grupom svoju praktičnu nastavu obavit će kroz sudjelovanje u našim programima namjenjenima djeci. Ciljevi praktične nastave obuhvaćaju primjenu stečenih znanja i iskustava u organizaciji grupnog rada, upoznavanje s vrstama i fazama grupnog rada, samostalno sudjelovanje u radu različitih grupa, procjenu i provođenje intervencija u grupnom radu, evaluaciju i vrednovanje grupnog rada, prepoznavanje potreba i promjene u radu grupe te pružanje stručne podrške tijekom cjelokupnog rada, kao i kritičku refleksiju cjelokupnog iskustva. 

Cilj nam je, kroz naše programe poticanja kreativnosti te poticanja emocionalnih kompetencija, studentima omogućiti priliku za upoznavanje s procesima grupnog rada i doživljaja grupne dinamike kako bi studenti stekli kompetencije u organizaciji i upravljanju grupnim procesima s ciljem pružanja pomoći i podrške te prepoznavanja rizičnih i zaštitnih čimbenika u radu s grupom. 

Grupni rad s djecom koja imaju visoke potencijale iznimno je dinamičan i nerijetko zahtjevan. Zbog specifičnog kognitivnog i socioemocionalnog razvoja potencijalno darovita djeca imaju posebne razvojne i obrazovne potrebe što od odraslih, roditelja i edukatora, često zahtijeva poseban trud i napore. Poznavanje grupne dinamike te intervencija u grupne procese ima posebnu važnost, jer potičući kreativnost, vještine i talente u konačnici razvijamo dječju osobnost što na nas odrasle stavlja posebnu odgovornost.