Pristigla nam je sjajna vijest iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Naš projekt “Škola za 21. stoljeće, škola za kreativnost” po drugi puta će se provoditi, ovaj puta u proširenom izdanju. Projekt je financiran sredstvima MZO-a u vrijednosti 150 000 kuna. Naš tim u suradnji s osnovnim školama diljem Slavonije ponovno će se pozabaviti darovitim učenicima i vještinama kreativnog mišljena, a ove školske godine i projektnim učenjem,i kreativnim rješavanjem problema u domenama. Ponovno nas očekuju igra, edukacije za učitelje i stručne suradnike, radionice za učenike, škole kreativnosti i razmjenjivanje iskustava i ideja.

Škole partneri:
OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac
OŠ “Josipa Antuna Ćolnića”, Đakovo
OŠ „Antun i Stjepan Radić“, Gunja
OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“, Oriovac
OŠ Josipa Kozarca, Semeljci
OŠ „Hugo Badalić“, Slavonski Brod
OŠ Stjepana Cvrkovića, Stari Mikanovci
OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna
OŠ “Vođinci”, Vođinci
OŠ „Mitnica“, Vukovar
OŠ „Antun Mihanović“, Osijek
OŠ „Ljudevit Gaj“, Osijek
OŠ Višnjevac, Višnjevac
OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci
OŠ Julija Benešića, Ilok
OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo
OŠ “Dr.Franjo Tuđman”, Beli Manastir
OŠ “August Cesarec”, Ivankovo
OŠ “Tin Ujević”, Osijek
OŠ Zrinskih, Nuštar
OŠ Ane Katarine Zrinske, Retkovci
OŠ “Dragutin Tadijanović”, Vukovar