Projektno učenje jedan je od najboljih načina učenja za darovitu djecu. Pokazuju to brojna istraživanja, a vidimo to i s djecom s kojom radimo. Iako je naziv vrlo sličan, projektno učenje nema puno veze s klasičnim projektima. U literaturi se koristi naziv „project based learning“ ili skraćeno PBL. O čemu se tu radi? Projektno učenje u prvom redu ima puno toga s motivacijom i načinima kako djeca odabiru, istražuju i uče o nekoj temi.  Prvi korak, motivacija, ujedno je i najteži. Dijete treba „uvući“ i zainteresirati za neku temu, povezati ju s djetetovim interesima i napraviti podlogu za daljnje istraživanje što će osigurati motivaciju tijekom cijelog procesa. Nakon rasprave, prvi korak završava s postavljenim pitanjem otvorenog tipa koje je povezano s temom. Primjerice, djeca nakon motivacijskog sata sudjeluju u raspravi gdje će vješt edukator pokušati temu povezati s osobnim značenjem za pojedinca. Grupa će u nekom trenutku oblikovati pitanje koje će postati nositelj učenja. Primjerice, zašto je voda izvor života? Ili kako iskoristiti dan? U slijedećem koraku djeca uče, na različite načine, o temi. Sva znanja koja dobivaju o temi iskoristit će se pri odabiru kreativnog produkta koji je idući korak. Kreativan produkt je bilo kakav produkt koji daje odgovor na postavljeno pitanje a uključuje znanja kojem su djeca poučena. Kreativni produkti prolaze kroz fazu nastanka, evaluacije i kritike, nadogradnje i prezentacije.

Naši mališani u sklopu programa Imam ideju, koji su usred projektnog učenja, odabrali su temu „Velike mačke“. Tri mjeseca bavit će se proučavanjem istih po opisanom principu. Informacijsko-komunikacijski alati i aplikacije u rukama ljudi koji ih znaju iskoristit u edukacijske svrhe zaista su pravo malo blago. Ove subote organizirali smo radionicu u zoološkom vrtu uz pomoć aplikacije „Actionbound“. Aplikacija je besplatna i dostupna u Play Store-u, a namijenjena je za situacije kada želite spojiti istraživanje fizičkog svijeta s onim digitalnim (i učiniti ga zanimljivim). Na web stranici vrlo jednostavno pronađete lokaciju na kojoj želite postaviti „bound“. „Bounds“ su veze koje se pojavljuju kada se nalazite na odabranoj lokaciji. Aplikacija nudi postavljanje kvizova, pitanja, potragu za skrivenim objektima, natjecanje među timovima i sl. Pa, što smo mi radili? Na stazu u zoološkom vrtu postavili smo različita pitanja, zanimljivosti i potragu za životinjama koje su na neki način povezane s temom „Velike mačke“. S dva tableta podijelili smo se u dva tima i natjecali se u opažanju, dosjećanju i orijentaciji u prostoru. Rezultat? Izjednačen! Obje ekipe izvrsno su se snašle. Ukoliko budete u zoo vrtu u Osijeku slobodno u aplikaciji ponađite „klikeraj“ i isprobajte „Velike mačke“.  Znanja koja su naši mališani stekli iskoristit će u nekom svom kreativnom produktu koji će tek osmisliti.