Projekt “Škola za 21. stoljeće, škola za kreativnost” počeo je 9. siječnja 2017 edukacijom iz psihologije kreativnosti. U projekt je uključeno 18 škola s područja istočne Hrvatske. Projekt je fokusiran  prema razvijanju vještina kreativnog mišljenja kod darovitih učenika četvrtih razreda.

U prvoj eduakciji bavili smo se prirodom i shvaćanjem kreativnosti kao fenomena te strategijama i tehnikama kako razvijati pojedine aspekte kreativnosti kod darovitih i potencijalno darovitih učenika. Igra kao dominantna pojava u djetinjstvu najadekvatnije je područje uz pomoć kojega možemo razvijati dječje kognitivne sposobnosti.  Kroz 6 radionica razmatrali smo konvergentno i divergentno mišljenje, fluentnost, fleksibilnost, originalnost, relevantnost mišljenja te elaboraciju, i upoznavali se s tehnikama poticanja svakog od aspekata mišljenja uz pomoć specijalizirane didaktike.

Uz prikaze spoznaja iz suvremene razvojne i kogniivne psihologije, kroz edukaciju smo vidjeli mnoštvo praktičnih primjera kako osmisliti nove ili prilagoditi postojeće metode poučavanja kako bi bile poticajne za stvaranje novih ideja. Kreativnost je svojstvena darovitim učenicima i iz tog razloga je važno staviti naglasak na vještine kreativnog mišljenaj kako bismo mališanima omogućili da razvijaju svoje potencijale. Učitelji i stručni suradnici okušali su se u didaktičkoj igri što je, kao i uvijek, donijelo neke nove ideje, rasprave i razmjenu iskustava.

Naša iduća postaja je edukacija iz područja darovitosti, točnije suvremenih shvaćanja i pristupa identifikaciji darovitih učenika u osnovnoj školi.