Prijave za radionice

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvtleZKhoKiWEuYZ_GH4g35gDrfU_HNEMoYNws_JQda6kZrw/viewform?usp=sf_link

Modrozubi (filmska radionica)

Bez riječi (dramska radionica)

Druga strana medalje (STEM radionica)

Detektivi (detektivska radionica)

Skriveno značenje (psihološka radionica)

Logo i ja (likovna radionica)

Znakoplov (orijentacijska radionica)

Svjetlosna magija (STEM radionica)