Imam ideju!

Raspored grupa:

Ponedjeljak

17-18h djeca 4 i 5 godina

Slobodnih mjesta: 4

Petak

17-18h predškolarci i prvi razredi

Slobodnih mjesta:1

Subota

9:30- 10:30h djeca 2., 3. i 4. razredi

Slobodnih mjesta: 5

Prijave na klikeraj.radionice@gmail.com

Sidro

Raspored grupa:

Petak

18:30-19:30h razredna nastava

Slobodnih mjesta: 0

Subota

10:45-11:45h predmetna nastava

Slobodnih mjesta: 4

Prijave na klikeraj.radionice@gmail.com